Mekaniske grovriste

RUMA Industri leverer og monterer grovriste anlæg der ikke kræver elforsyning. Systemet virker ved at vandets pres ved aflejring af ristestof på en risteflade presser  en lodret væg bagud hvorved der fritlægges mere risteareal.

Når ristefunktionen ophører glider den lodrette væg igen fremover ristefladen og skraber herved det aflejrede materiale bort samtidig med at ristearealet er i sin udgangsposition.